Chính sách thanh toán

NPP Khôi Thu thực hiện chính sách thanh toán như sau:

1.Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy thu ngân của showroom của NPP Khôi Thu.

2.Phương thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng trực tiếp tại quầy thu ngân của showroom của NPP Khôi Thu.

3.Phương thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Khách hàng không có nhu cầu xuất hóa đơn VAT, có thể sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

Liên hệ