Tiểu nam treo tường tt5 (tv5)

Liên hệ

MÃ SẢN PHẨM:TT5 (TV5)
TÊN SẢN PHẨM:TIỂU NAM KIỂU TREO
HỆ THỐNG XẢ:XẢ NGANG
VAN XẢ:VAN XẢ CẢM ỨNG DƯƠNG TƯỜNG
MÀU SẮC:TRẮNG

Liên hệ