Gạch Ốp Vicenza BS3628

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: GẠCH ỐP LÁT
KÍCH THƯỚC (CM): 30X60
BỀ MẶT: NHÁM
LOẠI MEN: MEN MATT
XƯƠNG GẠCH: BÁN SỨ
ĐẶT HÀNG: LIÊN HỆ ĐẠI LÝ

Liên hệ