Gạch lát nền Trung Quốc 80×80 xà cừ trắng

Liên hệ

  • Sản phẩm  : Gạch lát nền Trung Quốc 80×80 xà cừ trắng
  • Sản xuất    : Trung Quốc
  • Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1)
  • Kích thước: 80 x 80 cm (Thùng 3 viên = 1,92m² = 50kg)
Liên hệ