Bồn cầu 2 khốI vi66p

Liên hệ

MÃ SẢN PHẨM: VI66P
TÊN SẢN PHẨM: BÀN CẦU 2 KHỐI
HỆ THỐNG XẢ: XẢ THẲNG, KIỂU THOÁT NGANG
LƯỢNG NƯỚC XẢ: 6L/3L
MÀU SẮC: TRẮNG

Liên hệ