Bồn cầu 1 khốI v62

Liên hệ

MÃ SẢN PHẨM:V62
TÊN SẢN PHẨM: BÀN CẦU 1 KHỐI
HỆ THỐNG XẢ: XẢ THẲNG
CÔNG NGHỆ XẢ:XẢ VANH HỞ
CÔNG NGHỆ: MEN NANO NUNG DIỆT KHUẨN
MÀU SẮC: TRẮNG

Liên hệ