Bồn cầu 1 khốI v37m

Liên hệ

MÃ SẢN PHẨM:V37M
TÊN SẢN PHẨM: BÀN CẦU 1 KHỐI
HỆ THỐNG XẢ: XẢ THẲNG
LƯỢNG NƯỚC XẢ: 6L/3L
CÔNG NGHỆ XẢ:XẢ ĐẨY-HÚT
CÔNG NGHỆ: MEN NANO NUNG DIỆT KHUẨN
MÀU SẮC: TRẮNG

Liên hệ